Kursusdeltagerne får på kursusdagen ved fuldført kursus udleveret deres originale danske kursusbevis, som er i papirversion. Kursister, som til brug for deres virke i et andet EU land desuden ønsker et engelsk diplom, kan tilkøbe dette på kursusdagen. Det engelske diplom er særligt udformet under hensyn til kursets gyldighed i forhold til den europæiske CEN standard.  Dette diplom eftersendes til kursisten.

Kursusbeviset er unikt produceret til hver enkelt deltager på special papir. Hvis en deltager skulle miste sit diplom, skal de kontakte sekretariatet på info@cap-partner.eu og efterspørge et nyt. Dette kræver en betaling af et administrationsgebyr på 250 DKK inkl. moms. Når betalingen er modtaget vil et nyt bevis blive produceret og sendt med posten. 

NB: Alle kursister, der har gennemført kurset vil blive anført på kursushjemmesiden med navn, hjemsted og dato for gennemført kursus. Kursister, der evt. ikke ønsker deres kursusdeltagelse offentliggjort, skal aktivt frabede sig dette.


Her kan du finde en oversigt over alle kursusdeltagere. 

Find oversigten her

Hvis du ønsker at søge efter en specifik tatovør, kan du søge i pdf'en siden at klikke Control F.