Kursusdeltagerne får på kursusdagen ved fuldført kursus udleveret deres originale danske kursusbevis, som er i papirversion. Kursister, som til brug for deres virke i et andet EU land desuden ønsker et engelsk diplom, kan tilkøbe dette på kursusdagen. Det engelske diplom er særligt udformet under hensyn til kursets gyldighed i forhold til den europæiske CEN standard.  Dette diplom eftersendes til kursisten.

NB: Alle kursister, der har gennemført kurset vil blive anført på kursushjemmesiden med navn, hjemsted og dato for gennemført kursus. Kursister, der evt. ikke ønsker deres kursusdeltagelse offentliggjort, skal aktivt frabede sig dette.