Kursus for alle tatovører
i Danmark

Velkommen til Tattoohygiejne som udbyder et kvalitetssikret og lovpligtigt hygiejnekursus for tatovører. 

Kursustilmelding

Se hvilke datoer der afholdes det lovbestemte certificerede hygiejnekursus for tatovører, og tilmeld dig her.

Lovgivning

Alle aktive tatovører – danske såvel som udenlandske gæstetatovører – skal efter gældende lov have gennemført et bestemt hygiejnekursus med indhold angivet af myndighederne.

Søg efter certificerede tatovører

Alle, som har gennemført det lovbestemte certificerede hygiejnekursus indført september 2020 og dermed er blevet certificerede tatovører, kan findes her.

Advarsel mod piratkurser

Der er nu og da dukket foretagsomme hygiejnekurser og fagkurser i kosmetisk tatovering op, som ikke opfylder lovkravene bl.a. idet kravet om fysisk nærvær ikke opfyldes gennem online undervisning. Stil skarpt på sådanne kursers lovlighed og udbyders seriøsitet, inden du tilmelder dig, da der er risiko for, at et således erhvervet kursuscertifikat ikke kan anerkendes som lovgyldigt. Det her udbudte hygiejnekursus er integreret i den kursuspakke, som Dansk Kosmetologforening tilbyder.

Husk at være opmærksom på om kurset overholder lovkravene!

Ved lovkravet for hygiejnekursus for tatovører er det klargjort, at kurset skal være på minimum 6 aktive undervisningstimer. Kortere kurser opfylder ikke lovkravene og kan ikke godkendes af Sikkerhedsstyrelsen ved check. Derudover har lovgivningen også klargjort, at der skal være praktiske øvelser på programmet. Online kurser godkendes ikke af Sikkerhedsstyrelsen.

OBS! Dette kursus overholder lovkravene