Nyheder


2024 Kursus datoer er nu offentlige. Se dem her


'Hver tredje tatovør har ikke et lovpligtigt hygiejnekursus'


Kontrol viser fejl hos næsten ni ud af ti tatovører: 'Det er på grænsen til at være chokerende'


'Næsten ni ud af ti tatoveringssteder lever ikke op til regler'

Det lovbestemte certificerede hygiejnekursus for tatovører holder vi flg. dage i:

 

 

2024 Kurser (Datoerne er foreløbige)

 

 
  • 4 Marts, København
 

Registrering åbner snart

 
  • 3 Juni, Fredericia
 

Registrering ikke åben endnu

 
  • 16 September, København
 

Registrering ikke åben endnu

 
  • 25 November, Fredericia
 

Registrering ikke åben endnu

Skriv dig på venteliste til kurserne her

_____________________________________________________________________________

Kurserne består af 6 aktive timer; derudover frokost og pauser, hvor kursisterne kan slappe af. Diplom udleveres ved kursusdagens afslutning.

Arrangørerne er som tidligere overlæge Jørgen Serup, Tatoveringsklinikken, Bispebjerg Hospital og CAP-partner, Frederiksberg.

 


Almindelige tatovører

Alle aktive tatovører – danske såvel som udenlandske gæstetatovører - skal efter gældende lovkrav have gennemført det 6-timers hygiejnekursus, som hermed udbydes. Afhængig af antal tilmeldte arrangeres der oversættelse til engelsk.

Kurserne skal ske ved fysisk fremmøde med deltagelse i praktiske øvelser. Det gælder også tatovører på conventions; der kan evt. arrangeres engelske særkurser til dette formål koordineret med afholdelsen af convention.

Sørg for at have dit kursuscertifikat på plads, så du kan tatovere lovligt. Og sørg for, at stedet du arbejder på, er registreret i Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed. Almindelige tatovører skal være registreret hos myndigheden, men der er ikke noget krav om gennemførelse af et fagkursus.

Kosmetiske tatovører

Kosmetiske tatovører/mikropigmentister og deres studios skal ligeledes være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, og hygiejnekursus skal på plads fra 1.7.2022. Dertil kommer et særligt krav om et teoretisk og praktisk fagkursus af længere varighed, administreret af en anerkendt forening, som også er bemyndiget til at dispensere for dele af uddannelsen ud fra en vurdering af hidtidig erhvervserfaring. Dansk Kosmetologforening udbyder en fuld kursuspakke. Fagkurset giver særlig kvalifikation og formel adgang til at tatovere lovligt i ansigtet.


Advarsel mod piratkurser

Der er nu og da dukket foretagsomme hygiejnekurser og fagkurser i kosmetisk tatovering op, som ikke opfylder lovkravene bl.a. idet kravet om fysisk nærvær ikke opfyldes gennem online undervisning. Stil skarpt på sådanne kursers lovlighed og udbyders seriøsitet, inden du tilmelder dig, da der er risiko for, at et således erhvervet kursuscertifikat ikke kan anerkendes som lovgyldigt. Det her udbudte hygiejnekursus er integreret i den kursuspakke, som Dansk Kosmetologforening tilbyder.


Husk at være opmærksom på om kurset overholder lovkravene !

Ved lovkravet for hygiejne kursus for tatovører er det klargjort at kurset skal være på minimum 6 aktive undervisningstimer. Hvorfor kortere kursuser ikke opfylder lovkravene og dermed ikke kan godkendes af sikkerhedsstyrelsen ved check. 

Derudover har lovgivningen også klargjort at der skal være praktiske øvelser på programmet, det vil sige at online kursus forløb heller ikke kan godkendes af sikkerhedsstyrelsen ved check.

OBS! Dette kursus overholder lovkravene


Fagligt ansvar for hygiejnekurset

Professor og chef for tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital, Jørgen Serup er kursusansvarlig. Kurset er kvalitetssikret af uafhængig ekspert i hygiejneområdet, Professor Jørn Kolmos ved Odense Universitetshospital.

Gyldighedsperioden for de omtalte kurser er lang! Der er p.t. ikke krav om genopfriskningskurser, og der er ingen øvre grænse eller udløbsdato rent aldersmæssigt.