Information om

Lovgivning

Almindelige tatovører

Alle aktive tatovører – danske såvel som udenlandske gæstetatovører – skal efter gældende lovkrav have gennemført det 6-timers hygiejnekursus, som hermed udbydes. Afhængig af antal tilmeldte arrangeres der oversættelse til engelsk.

Kurserne skal ske ved fysisk fremmøde med deltagelse i praktiske øvelser. Det gælder også tatovører på conventions; der kan evt. arrangeres engelske særkurser til dette formål koordineret med afholdelsen af convention.

Sørg for at have dit kursuscertifikat på plads, så du kan tatovere lovligt. Og sørg for, at stedet du arbejder på, er registreret i Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen er tilsynsmyndighed. Almindelige tatovører skal være registreret hos myndigheden, men der er ikke noget krav om gennemførelse af et fagkursus.

Kosmetiske tatovører

Kosmetiske tatovører/mikropigmentister og deres studios skal ligeledes være registreret hos Sikkerhedsstyrelsen, og hygiejnekursus skal på plads fra 1.7.2022. Dertil kommer et særligt krav om et teoretisk og praktisk fagkursus af længere varighed, administreret af en anerkendt forening, som også er bemyndiget til at dispensere for dele af uddannelsen ud fra en vurdering af hidtidig erhvervserfaring.

Dansk Kosmetologforening udbyder en fuld kursuspakke. Fagkurset giver særlig kvalifikation og formel adgang til at tatovere lovligt i ansigtet.