Om vores

Certificering

Det danske kursus er kvalitetssikret/certificeret af Kolmos Consulting ved Professor i Medicinsk Mikrobiologi, dr. med. Hans Jørgen Kolmos, Odense Universitet.

Kvalitetsstandarden, som kurset holdes op mod, er defineret af bekendtgørelsen fra Seruminstituttet som hjemlet i tatoveringsloven, samt det øvrige lovstof i området (se under rubrik lovgivning).

Danske lovmæssige bestemmelser om tatovering og hygiejne udgør en national implementering af den europæiske standard i området, CEN/TC 

435 udarbejdet af den  tyske myndighed DIN for EU-institutionen CEN, European Committee for Standardization/Comité Européen de Normalisation under titel ”Introductory element – Tattoing – Safe and hygienic practice”. Find under rubrik Lovgivning.

De udstedte kursusbeviser vil tilkendegive, at kurset tilgodeser CEN/TC 435 standarden og vil være validt i andre EU lande med mindre nationale regler stiller sig hindrende.

Kursuscertifikat

Kursusdeltagerne får på kursusdagen ved fuldført kursus udleveret deres originale danske kursuscertifikat, som er i papirversion.

Kursuscertifikat er unikt produceret til hver enkelt deltager på special papir. Hvis du mister dit certifikat, kan du kontakte sekretariatet på registration@cap-partner.eu og efterspørge et nyt. Der vil blive opkrævet et administrations gebyr. Når betalingen er modtaget, vil et nyt bevis blive produceret og sendt med posten.

NB: Alle kursister, der har gennemført kurset vil blive anført på kursushjemmesiden med navn og dato for gennemført kursus. Kursister, der evt. ikke ønsker deres kursusdeltagelse offentliggjort, skal aktivt frabede sig dette.