Kursustilmelding

Tilmelding og praktisk information

Det lovbestemte certificerede hygiejnekursus for tatovører holder vi følgende dage:

4. marts, København

3. juni, Fredericia

16. september, København

25. november, Fredericia

Afholdt

Tilmeldingen er ikke åben endnu

4. marts, afholdt

16. september, København: Tilmeldingen er ikke åben endnu

25. november, København: Tilmeldingen er ikke åben endnu

Kontaktliste, kommende kurser

Kursustilmelding er kun åben til det nærmest forestående kursus. Du kan angive din forhåndsinteresse til et senere kursus ved at skrive dig på kontaktlisten. Du vil derefter blive kontaktet, når kurset bliver åbnet for tilmelding.

Information

Kurserne består af 6 aktive timer (lovpligtigt antal undervisninger timer); derudover frokost og pauser, hvor kursisterne kan slappe af. Certifikat udleveres ved kursusdagens afslutning.

Arrangørerne er Dr. Jørgen Serup, Tatoveringsklinikken, Bispebjerg Hospital og CAP-partner, Frederiksberg.

Fagligt ansvar for hygiejnekurset

Professor og chef for tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital, Jørgen Serup er kursusansvarlig. Kurset er kvalitetssikret af uafhængig ekspert i hygiejneområdet, Professor Jørn Kolmos ved Odense Universitet.

Gyldighedsperioden for de omtalte kurser er lang! Der er p.t. ikke krav om genopfriskningskurser, og der er ingen øvre grænse eller udløbsdato rent aldersmæssigt.

Kursets teoretiske og praktiske indhold

Temaer i kursusprogrammet er identiske med lovkravet:

 • Smitteveje og infektionsrisici i forbindelse med tatovering
 • Håndhygiejne med den enkeltes demonstration af at dette kan udføres korrekt
 • Korrekt brug af værnemidler
 • Infektionshygiejniske krav til lokaler
 • Inventar og indretning af tatoveringssteder
 • Opdeling af tatoveringsstedet i rene og urene områder
 • Rengøring af og desinfektion af lokaler, inventar og udstyr
 • Rengøring og sterilisation af tatoveringsudstyr til flergangsbrug og udførelse heraf
 • Korrekt infektionshygiejnisk håndtering af tatoveringsblæk
 • Opbevaring af tatoveringsblæk samt sterilt og rent tatoveringsudstyr
 • Forberedelse af huden inden tatovering
 • Forebyggelse af stik og skæreuheld
 • Relevant forbrugerinformation om infektionshygiejne, herunder pligten til at udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet.


Undervisningen inkluderer basal læring om kliniske infektioner erhvervet ved tatovering og deres mikrobielle årsag

Undervisningen formidles både som foredrag, demonstrationer og øvelser, med mulighed for spørgsmål og dialog.

Kursusgebyr

Kursusgebyret skal være betalt inden deltagelse i kursus. Gebyret inkluderer frokost (sandwich) og to kaffepauser.

Alm. kursusgebyr i 2024: 3100 DKK

Kursusgebyr ved sen tilmelding
(14 dage inden kurset): 3550 DKK

Alm. kursusgebyr i 2024

3100 DKK

Kursusgebyr ved sen tilmelding (14 dage inden kurset)

3550 DKK

Kursuscertifikat

Kursusdeltagerne får på kursusdagen ved fuldført kursus udleveret deres originale danske kursuscertifikat, som er i papirversion.

Kursuscertifikatet er unikt produceret til hver enkelt deltager på special papir. Hvis du mister dit certifikat, kan du kontakte sekretariatet på registration@cap-partner.eu og efterspørge et nyt. Der vil blive opkrævet et administrations gebyr. Når betalingen er modtaget, vil et nyt bevis blive produceret og sendt med posten.

NB: Alle kursister, der har gennemført kurset vil blive anført på kursushjemmesiden med navn og dato for gennemført kursus. Kursister, der evt. ikke ønsker deres kursusdeltagelse offentliggjort, skal aktivt frabede sig dette.

Annulleringsbetingelser

Alle annulleringer skal ske skriftligt til kursussekretariatet på registration@cap-partner.eu. Kursusgebyret vil blive refunderet modregnet et administrationsgebyr på 320 DKK, hvis kursussekretariatet modtager skriftlig besked senest 30 dage før valgte kursusdag. Hvis annulleringen sker efter denne dato, kan kursusgebyret ikke refunderes. Refusion vil ske efter kurset. Hvis kurset aflyses af tvingende grunde uden for arrangørens kontrol, refunderes kursusgebyret, efter at udgifter afholdt af arrangørerne er fratrukket.

Kursuscertifikat

Kursusdeltagerne får på kursusdagen ved fuldført kursus udleveret deres originale danske kursuscertifikat, som er i papirversion.

Kursuscertifikatet er unikt produceret til hver enkelt deltager på special papir. Hvis du mister dit certifikat, kan du kontakte sekretariatet på registration@cap-partner.eu og efterspørge et nyt. Der vil blive opkrævet et administrations gebyr. Når betalingen er modtaget, vil et nyt bevis blive produceret og sendt med posten.

NB: Alle kursister, der har gennemført kurset vil blive anført på kursushjemmesiden med navn og dato for gennemført kursus. Kursister, der evt. ikke ønsker deres kursusdeltagelse offentliggjort, skal aktivt frabede sig dette.

Annulleringsbetingelser

Alle annulleringer skal ske skriftligt til kursussekretariatet på registration@cap-partner.eu. Kursusgebyret vil blive refunderet modregnet et administrationsgebyr på 320 DKK, hvis kursussekretariatet modtager skriftlig besked senest 30 dage før valgte kursusdag. Hvis annulleringen sker efter denne dato, kan kursusgebyret ikke refunderes. Refusion vil ske efter kurset. Hvis kurset aflyses af tvingende grunde uden for arrangørens kontrol, refunderes kursusgebyret, efter at udgifter afholdt af arrangørerne er fratrukket.