Information

Organisation

Kurserne organiseres og udbydes af Jørgen Serup, professor, dr. med., chef for Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital.

CAP-Partner, Frederiksberg, står for den praktiske organisering af kurserne i hele landet. CAP-partner organiserer kurser og kongresser i Danmark og internationalt, herunder kongresser afholdt af European Society of Tattoo and Pigment Research (ESTP), et videnskabeligt selskab grundlagt i 2013 på Bispebjerg Hospital af Jørgen Serup, www. ESTPresearch.org. Ved ESTP kongresserne er tatovering, sikkerhed, infektioner og hygiejne et gennemgående tema.

Vi retter en særlig tak til de tatovører og studios, som har medvirket ved kursernes tilblivelse og i optagelse af uddannelsesvideoerne. Disse vises under kurset. 

Vi takker Dansk Tatovør Laug for råd, indsats og samarbejde www.dansktatovoerlaug.dk.

Underviser Jørgen Serup

Jørgen Serup, professor, overlæge, dr.med., chef for tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital siden oprettelsen i 2008 er hovedansvarlig for hygiejnekurset og sammen med CAP Partner arrangør af hygiejnekurser i København og i Fredericia. Jørgen Serup har været inddraget i udviklingen af den Europæiske og den Danske nyere lovgivning om tatovering. Han har medvirket i EU-Cen retningslinjen for hygiejne og tatovering og desuden været været konsulent for Styrelsen for Patientsikkerhed og formand for det videnskabelige selskab European Society of Tattoo and Pigment Research (ESTP). Jørgen Serup har gennem årene samarbejdet med mange tatovører og med Dansk Tatovør Laug (DTL) og han er vel bekendt med branchen og de praktiske forhold i tatoveringsforretningerne herunder i de kosmetiske studios.

Det rådgivende panel består af (Januar 2020)

Frank Rosenkilde

Dorte Romain

Janni Roest Sørensen

Liz Kierstein (Tatto-Liz)

Martin Monnerup

Bjørn Severin

Lea Cramer

Helle Bach

Jes Dam

Diana Hvas

Thea Heggelund

Dansk Tatovørlaug, formand

Dansk Tatovørlaug, næstformand

Dansk Tatovørlaug

De Professionelle Uafhængige Tatovører, formand

De Professionelle Uafhængige Tatovører

De Professionelle Uafhængige Tatovører

De Professionelle Uafhængige Tatovører

Dansk Kosmetolog Forening, formand

Dansk Kosmetolog Forening

Gruppen ikke-kosmetolog kosmetiske tatovører

Registreret tatovør, ikke engageret i forening