Kursusprogram

Programoversigt

09:00

09:30

11:00

11:15

12:00

12:45

14:35

16:40

17:30

Registrer dig før kursusstart

Kursusstart

Kaffepause

Kursus med praktiske øvelser

Frokost

Kursus

Kaffepause

Opsamling, spørgsmål og diskussion

Evaluering samt udlevering af kursusbevis

09:00 - Meld din ankomst før kursus start

09:30 - Kursus start

11:00 - Kaffepause

11:15 - Kursus

12:00 - Frokost

12:45 - Kursus

14:35 - Kaffepause

16:40 - Opsamling, spørgsmål og diskussion

17:30 - Evaluering samt udlevering af kursusbevis

Medbring din egen kuglepen til noter og evaluering. 

Kursets teoretiske og praktiske indhold

Temaer i kursusprogrammet er identiske med lovkravet:

Smitteveje og infektionsrisici i forbindelse med tatovering, håndhygiejne med den enkeltes demonstration af at dette kan udføres korrekt, korrekt brug af værnemidler, infektionshygiejniske krav til lokaler, inventar og indretning af tatoveringssteder, opdeling af tatoveringsstedet i rene og urene områder, rengøring af og desinfektion af lokaler, inventar og udstyr, rengøring og sterilisation af tatoveringsudstyr til flergangsbrug og udførelse heraf, korrekt infektionshygiejnisk håndtering af tatoveringsblæk, opbevaring af tatoveringsblæk samt sterilt og rent tatoveringsudstyr, forberedelse af huden inden tatovering, forebyggelse af stik og skæreuheld, relevant forbrugerinformation om infektionshygiejne, herunder pligten til at udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet.

Undervisningen inkluderer basal læring om kliniske infektioner erhvervet ved tatovering og deres mikrobielle årsag.

Undervisningen formidles både som foredrag, videoer og øvelser, med mulighed for spørgsmål og dialog.