Certificering

Det danske kursus er kvalitetssikret/certificeret af Kolmos Consulting ved Professor i Medicinsk Mikrobiologi, dr. med. Hans Jørgen Kolmos, Odense Universitetshospital. 

Kvalitetsstandarden, som kurset holdes op mod, er defineret af bekendtgørelsen fra Seruminstituttet som hjemlet i tatoveringsloven, samt det øvrige lovstof i området (se under rubrik lovgivning).

Danske lovmæssige bestemmelser om tatovering og hygiejne udgør en national implementering af den europæiske standard i området, CEN/TC 435 udarbejdet af den tyske myndighed DIN for EU-institutionen CEN, European Committee for Standardization/Comité Européen de Normalisation under titel ”Introductory element – Tattoing – Safe and hygienic practice”.

De udstedte kursusbeviser vil tilkendegive, at kurset tilgodeser CEN/TC 435 standarden og vil være validt i andre EU lande med mindre nationale regler stiller sig hindrende.