Program


Undervisere

Underviserne er sundhedsprofessionelle med anerkendt/autoriseret fagmedicinsk baggrund i hygiejneforhold samt tatovører, som indgår i undervisningsvideoer og i panel og paneldiskussion af hygiejnespørgsmål fra salen. 

De primære undervisere vil være Jørgen Serup (hudlæge, medicinsk tatoveringsekspert, chef for Tatoveringsklinikken ved Bispebjerg Hospital) samt hygiejnesygeplejersker. I kursus indgår videos fra udvalgte tatoveringssteder, hvor tatovører viser, demonstrerer og beskriver, hvordan de praktiserer de nye lovkrav, deres erfaring med kontrolbesøg ved Sikkerhedsstyrelsen og meget mere, der er relevant og som tager sigte på de faktiske forhold hos tatovørerne og i branchen.


Kursets teoretiske og praktiske indhold

Temaer i kursusprogrammet er identiske med lovkravet:

Smitteveje og infektionsrisici i forbindelse med tatovering, håndhygiejne med den enkeltes demonstration af at dette kan udføres korrekt, korrekt brug af værnemidler, infektionshygiejniske krav til lokaler, inventar og indretning af tatoveringssteder, opdeling af tatoveringsstedet i rene og urene områder, rengøring af og desinfektion af lokaler, inventar og udstyr, rengøring og sterilisation af tatoveringsudstyr til flergangsbrug og udførelse heraf, korrekt infektionshygiejnisk håndtering af tatoveringsblæk, opbevaring af tatoveringsblæk samt sterilt og rent tatoveringsudstyr, forberedelse af huden inden tatovering, forebyggelse af stik og skæreuheld, relevant forbrugerinformation om infektionshygiejne, herunder pligten til at udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet.

Undervisningen inkluderer basal læring om kliniske infektioner erhvervet ved tatovering og deres mikrobielle årsag

Undervisningen formidles både som foredrag, demonstrationer og øvelser, med mulighed for spørgsmål og dialog.